Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Înregistrarea divorț

Durata serviciului: 15 minute
Programare obligatorie

Înregistrare divorț
  • Cost - 145 euro Din ziua depunerii cererii data divorțului va fi stabilită de funcționarul consular în termenul legal de 30 zile
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita desfacerea (divorțul) căsătoriei, dacă nu au neînțelegeri în privința creșterii și educației copiilor minori comuni și în privința partajului averii.
Pentru depunerea cererii de divorț urmează să se prezinte în original următoarele acte:
  • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc și 2 fotocopii (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară).
  • certificatele de naștere moldovenești ale copiilor minori și 2 fotocopii (la divorț);
  • certificatul de căsătorie și 2 fotocopii (la divorț);
  • ATENȚIE! Autoritățile austriece nu acceptă căsătoria încheiată la secțiile consulare. Persoanele care doresc să încheie în Republica Austria o căsătorie trebuie să se adreseze direct Primăriei –Standesamtului unde va avea loc ceremonia pentru a obține lista actelor necesare
  • Cererea de divorț se depun personal de către ambii soți
  • Divorțul poate fi înregistrat doar după 30 din data depunerii cererii, în prezența ambilor soți, în lipsa pretențiilor de ordin material sau partajare a bunurilor comune. În cazul unor neînțelegeri privind partajarea bunurilor comune, întreținerea copiilor minori comuni – divorțul urmează a fi realizat exclusiv pe cale judiciară. Neprezentarea nemotivată a unuia dintre soți nu atrage după sine anularea procedurii.
  • Taxele se vor achita în ziua depunerii cererii. La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la bancă sau oficiul poștal SAU prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
  • În cazul divorțului fiecăruia dintre soți i se eliberează certificat de divorț individual, cu număr diferit.