Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Întrebări frecvente

FAQ Item: 

Pot obţine un buletin sau paşaport nou la Ambasadă dacă acestea au fost pierdute sau furate?

Ambasada are competenţă de a acorda asistenţă la perfectarea actelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi legal, permanent sau temporar, în străinătate. Ambasada recepţionează setul de documente de la solicitanţi şi îl expediază către Agenţia Servicii Publice care perfectează buletinul sau paşaportul. Totodată, în procesul de depunere a documentelor pentru perfectarea actelor de identitate, cetăţenii urmează să respecte cerinţele stabilite legislaţia naţională în vigoare.

Este obligatorie transcrierea actelor de stare civilă pentru a obţine un paşaport pentru un copil născut în străinătate?

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Se supun transcrierii, în mod obligatoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale. Cetăţenii Republici Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Ce asistenţă oferă Ambasada în cazul decesului cetăţenilor moldoveni în străinătate?

 • Ambasada oferă informaţii privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repatrierea defunctului în Republica Moldova;
 • Ambasada înregistrează actele de deces ale persoanelor, precum şi eliberează în mod gratuit certificatele de deces;
 • Ambasada eliberează paşapoartele mortuare pentru repatrierea defuncţilor în Republica Moldova;
 • Ambasada oferă informaţii despre procedurile stabilite de autorităţile statelor de acreditare în cazurile de deces a persoanelor;
 • Ambasada oferă informaţii despre casele de servicii funerare din statele de acreditare care pot acorda asistenţă la transportarea cadavrelor;
 • Ambasada poate interveni pe lângă autorităţile competente ale statelor de acreditare pentru conservarea proprietăţii şi bunurilor cetăţeanului decedat.

Poate Ambasada achita cheltuielile legate de transportarea cadavrelor cetăţenilor moldoveni în Republica Moldova?

 • Ambasada nu poate achita cheltuielile privind procedurile legate de deces;
 • Ambasada nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit;
 • Ambasada poate recomanda organizaţii internaţionale sau non-guvernamentale ce dispun de programe de achitare a cheltuielilor de transportare a cadavrelor cetăţenilor moldoveni în Republica Moldova.

De ce drepturi dispun cetăţenii moldoveni în caz de reţinere sau arest în străinătate?

 • Dreptul de a cere ca ambasada să fie notificate despre reţinere sau arest;
 • Dreptul la asistenţa consulară;
 • Dreptul de a contacta familia. Aceasta o poate face şi personalul consular, la solicitarea cetăţeanului;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de cetăţean sau familia acestuia);
 • Dreptul la asistenţa medicală în caz de necesitate;
 • Dreptul la traducere în limba română aflării (cu traducător numit din oficiu sau, dacă este posibil, translator recomandat de ambasadă sau de consulat);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat (de familie sau personalul consular).

În ce mod Ambasada acordă asistenţă cetăţenilor moldoveni arestaţi în străinătate?

 • Vizitează cetăţeanul la locul de detenţie, la solicitarea acestora şi cu acordul autorităţiilor competente din ţară;
 • Recomandă avocaţi sau translatori care pot fi angajaţi să reprezinte cetăţenii în faţa autorităţilor;
 • Semnalează autorităţilor eventualele abuzuri constatate în aplicarea regimului de detenţie sau nerespectarea drepturilor cetăţenilor moldoveni;
 • Semnalează autorităţilor eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Transmit mesaje familiei cetăţeanului, la solicitarea acestuia.