Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Academia Internaţională împotriva Corupţiei

Academia Internaţională Anticorupţie (IACA)

 

IACA reprezintă o iniţiativă comună a Biroului Organizaţiei Naţiunilor Unite de luptă împotriva drogurilor şi criminalităţii, a Austriei şi Biroului European de Luptă împotriva Fraudelor, pentru înfiinţarea unui centru de excelenţă în domeniul educaţiei, pregătirii profesionale, cooperării şi studiului academic în domeniul anticorupţie. IACA a fost creată în baza unui acord de înfiinţare şi are personalitate juridică internaţională. Părţile semnatare ale acordului sau care vor accede ulterior la acest acord sunt reprezentate de Adunarea Generală a Părţilor. 

Scopul Academiei este promovarea eficientă şi profesională a prevenirii şi combaterii corupţiei, abordarea fenomenului corupţiei într-un mod cuprinzător şi interdisciplinar; profesionalizarea muncii anticorupţie pentru atingerea celor mai moderne standarde; studii privind eficienţa strategiilor şi activităţilor anticorupţie; consolidarea dialogului existent între agenţiile de aplicare a legii implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei; etc. Totodată, Academia promovează schimbul de cunoştinţe şi informaţii între academicieni, studenţi, funcţionari publici şi practicieni din sectorul privat, precum şi între experţi şi reprezentanţi din partea organizaţiilor societăţilor civile.

Republica Moldova este una din statele fondatoare ale organizaţiei, Acordul de înfiinţare a Academiei fiind semnat de către RM la 20 decembrie 2010 şi a intrat în vigoare pentru ţara noastră pe data de 8 aprilie curent. Anul 2012 a fost unul definitoriu pentru finalizarea fazei de tranziţie a organizaţiei şi constituirea Academiei drept un centru internaţional de excelenţă în domeniul anti-corupției, fapt realizat în cadrul primei Adunări Generale a Statelor parte din 29-30 noiembrie 2012. În cadrul Adunării a fost aprobată componenţa Bordului Guvernator care va planifica şi ghida activitatea organizaţiei, lansat oficial Programului de studii de Master în domeniul anti-corupţiei, precum şi adoptate un şir de Memorandumuri de cooperare semnate între IACA şi statele membre. De asemenea, actualul Secretar Executiv, Martin KREUTNER, a fost ales de către Bordul Guvernatorilor în funcţia de Decan al Academiei.

De asemenea, în noiembrie 2012 a fost semnat Acordul de Cooperare între IACA şi Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă (UNODC). Subliniem că, UNODC este fondatorul de bază al Academiei, având o cooperare strânsă cu IACA în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului corupţiei, în special la capitolul instruirii şi consolidării cunoştinţelor în acest domeniu.