Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Acte de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai  după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

Cetăţenii Republici Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă,  a copiei sau extrasului de pe actul  de stare civilă.

Se supun transcrierii, în mod obliagtoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii Moldova doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial, doar legalizate/apostilate (în modul stabilit). La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite pînă la 17 august 2001.

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sînt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica Moldova:

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

Eliberarea paşaportului pentru călătorii în străinătate copilului minor se efectuiază după transcrierea în Registrul de Stare Civilă din Republica Moldova a certificatului de naştere eliberat de către autorităţile competente ale Republicii Austria sau al Republicii Slovace.
Pentru transcrierea certificatului de naştere eliberat de către autorităţile austriece (după caz, slovace) sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

 • Certificatul de naștere (Geburtsurkunde), apostilat (la subdiviziunea competenta austriaca, Magistrat) şi tradus în limba română și apostilat (la subdiviziunea competenta austriaca, Landesgericht)
 • Buletinele de identitate, sau paşapoartele, ale ambilor părinţi
 • Certificatele de naştere ale ambilor părinţi.  
 • Certificatul de casatorie.

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 732 cu privire la taxele consulare din 24.09.2010,  transcrierea actului de naştere întocmit pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă este gratuită.

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile austriece sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

 • Certificatul de căsătorie (Heiratsurkunde), apostilat (la subdiviziunea competenta austriaca, Magistrat) si tradus în limba romana și apostilat (la subdiviziunea competenta austriaca, Landesgericht)
 • Buletinele de identitate, sau pasapoartele ale ambilor soti
 • Certificatele de nastere ale ambilor soti 
 • Certificatele de nastere ale copiilor minori comuni

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
Taxa consulară – 25 euro (taxa consulară+ taxa aferentă).

Pentru transcrierea actelor de desfacere a căsătoriei eliberate de autorităţile austriece sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

 • Certificatul desfacere a căsătoriei (Heiratsurkunde - extras de pe actul de căsătorie), apostilat (la subdiviziunea competenta austriaca, Magistrat) si tradus în limba romana și apostilat (la subdiviziunea competenta austriaca, Landesgericht)
 •  Copia Hotărîrii instanței de judecată privind desafacera căsătoriei), apostilată (la subdiviziunea competenta austriaca, Landesgericht) si tradus în limba romana și apostilată (la subdiviziunea competenta austriaca,Landesgericht)
 • Buletinele de identitate, sau pasapoartele ale ambilor soti
 • Certificatele de nastere ale ambilor soti 
 • Certificatele de nastere ale copiilor minori comuni

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
Taxa consulară – 25 euro (taxa consulară+ taxa aferentă).

Pentru transcrierea actelor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberate de autorităţile statului de reședință sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

 • Actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberate, apostilate (la subdiviziunea competenta austriaca, Magistrat) şi traduse în limba română și apostilate (la subdiviziunea competenta austriaca, Landesgericht)
 • Buletinul de identitate, sau paşapoartul,
 • Certificatul de naştere,
 • Certificatul de casatorie, alte acte de stare civilă.

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 732 cu privire la taxele consulare din 24.09.2010,  transcrierea actului de naştere întocmit pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă este gratuită.

Pentru transcrierea certificatului de deces eliberat de către autorităţile austriece (după caz, slovace) sunt necesare a fi prezentate următoarele documente:

 • Certificatul de deces, apostilat (la subdiviziunea competenta austriaca, Magistrat) şi tradus în limba română și apostilat (la subdiviziunea competenta austriaca, Landesgericht)
 • Buletinul de identitate sau paşapoartul,
 • Certificatul de naştere,
 • Actele de stare civilă care atestă legătura de rudenie între declarant şi decedat.

Procedura de transcriere durează cca 1,5 luni.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 732 cu privire la taxele consulare din 24.09.2010,  transcrierea actului de deces întocmit pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedați pe teritoriul statului de reşedinţă este gratuită.

Actele de stare civilă eliberate de organele competente din Republica Slovacă nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute  pe teritoriul Republicii Moldova: www.asp.gov.md