Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Acte notariale

La cererea persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria îndeplineşte următoarele acte notariale:

  1. autentificarea actelor juridice (procuri, contracte, testamente) cu excepţia contractelor de înstrăinarea bunurilor imobile şi a bunurilor succesorale;
  2. luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
  3. legalizarea semnăturilor de pe documente;
  4. legalizarea copiilor de pe documente şi ale extraselor din ele;
  5. efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din ele;
  6. certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege;
  7. primirea documentelor la păstrare;
  8. eliberarea dublicatelor actelor notariale;
  9. întocmirea protestelor de mare.
  10. asigurarea probelor.

Taxele consulare:

1.Autentificarea procurii:euro
     a) în numele persoanei fizice;30
     b) în numele persoanei juridice;60
2.Autentificarea testamentului;30
3.Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj;105
4.Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;55 (pentru fiecare lună)
5.Legalizarea semnăturilor de pe documente;10
6.Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;3 (pentru o pagină)
7.Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele;15 (pentru o pagină)
8.Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege: 
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc;20
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie10
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului.20
9.Primirea documentelor la păstrare;20 (pentru fiecare lună)
10.Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau oficiul consular respectiv;10
11.Întocmirea protestelor de mare;30
12.Asigurarea probelor;50
13.Alte acte notariale.50