Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Acte notariale

AUTENTIFICAREA PROCURILOR

La cererea persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria îndeplineşte următoarele acte notariale:

  • autentificarea actelor juridice (procuri, contracte, testamente) cu excepţia contractelor de înstrăinarea bunurilor imobile şi a bunurilor succesorale;
  • luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
  • legalizarea semnăturilor de pe documente;
  • legalizarea copiilor de pe documente şi ale extraselor din ele;
  • efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din ele;
  • certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege;
  • primirea documentelor la păstrare;
  • eliberarea dublicatelor actelor notariale;
  • întocmirea protestelor de mare.
  • asigurarea probelor.