Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

AIEA

Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (IAEA)

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică este o organizaţie internaţională creată în 1957, sub egida ONU, cu sediul la Viena, care are ca principală sarcină să contribuie la dezvoltarea şi folosirea practică a energiei atomice în scopuri paşnice şi la dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în acest domeniu. Organele principale ale agenţiei sunt Conferinţa Generală, Consiliul Guvernatorilor şi Secretariatul. În anul 2020 numărul statelor membre ale AIEA a fost extins la 172 state membre, o dată cu aderarea a patru membri noi la AIEA – Cabo Verde, Guinea, Samoa, Gambia, Tonga – Tobago. În prezent, un număr de 178 de state au semnate Acorduri de Garanţii cu AIEA, dintre care 109 de asemenea sunt parte şi la Protocoalele adiţionale (10 noi state au semnat Protocoalele pe parcursul anului 2011).În ceea ce priveşte programele de asistenţă tehnică, în prezent AIEA implementează proiecte în 123 state ale lumii, dintre care 681 de proiecte sunt în faza lor activă, 244 sunt finisate şi un proiect a fost suspendat în Argentina. Conform cifrelor prezentate, cele mai multe proiecte sunt implementate în domeniul ce vizează ciclul combustibilului nuclear (27%), urmat de cel al sănătăţii umane (18.3%) şi siguranţei nucleare (16.1%). Alte segmente vizează instruirea personalului (9.6%); dezvoltarea tehnologiilor radioactive (8.3%); precum şi domeniul alimentar şi al agriculturii (7.6%).

Aderarea Republicii Moldova la IAEA a fost consfinţită prin actul ratificării statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică la 14 august 1997. Republica Moldova a ratificat Acordul cu IAEA privind aplicarea garanţiilor în raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, iar la data de 14 decembrie 2011 a semnat şi Protocolul Adiţional la acest Acord. Totodată, la data de 16 mai 2006 a fost aprobată legea nr. 111 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, prin care a fost instituită Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.

Cooperarea RM în cadrul IAEA contribuie la pregătirea specialiştilor ţării noastre în domeniile de competenţă ale Agenţiei, precum şi sporirea capacităţilor de detectare şi combatere a traficului ilicit de materiale nucleare şi radiologice. De asistenţei tehnică acordată de IAEA au beneficiat sunt instituţiile publice centrale şi locale care activează în domeniul radioprotecţiei, securităţii surselor radiologice, monitorizării poluării mediului cu radionuclizi, monitorizării digurilor, reacţionării eficiente în caz de situaţii excepţionale, transferului şi implementării tehnologiilor nucleare în sfera medicinii, ecologiei etc. Menţionăm că, în anul 2012 a fost înregistrată o dinamică pozitivă în raporturile cu Agenţia şi anume intrarea în vigoare pentru RM a Protocolului Adiţional la Acordul de Garanţii (1 iunie 2012), semnarea Programului Cadrul de Ţară 2012-2017 (CPF), şi luarea deciziei comune privind deschiderea la Chişinău a Centrului de instruire continuă a cadrelor în domeniul securităţii nucleare şi cibernetice (NSSC).