Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Alte organizaţii internaţionale

ICPDR

Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) lucrează pentru a asigura utilizarea durabilă și echitabilă a apelor din bazinul fluviului Dunărea. Activitatea ICPDR se bazează pe Convenția privind protecția fluviului Dunărea (DRPC), instrumentul juridic major pentru cooperare și gestionarea transfrontalieră a apei în bazinul fluviului Dunărea.
Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) este un organism transnațional, care a fost înființat pentru a pune în aplicare Convenția privind protecția fluviului Dunărea. ICPDR este format în mod oficial de delegațiile tuturor părților contractante la Convenția privind protecția fluviului Dunărea, dar a stabilit, de asemenea, un cadru pentru aderarea altor organizații.
În 2000, părțile contractante ICPDR au desemnat ICPDR drept platformă pentru implementarea tuturor aspectelor transfrontaliere ale Directivei-cadru a apei a UE (DCA). Implementarea cu succes a DCA este, așadar, în mod clar pe agenda politică a țărilor din districtul bazin al fluviului Dunărea. În 2007, ICPDR și-a asumat responsabilitatea pentru coordonarea implementării Directivei UE privind inundațiile în bazinul fluviului Dunărea.

Trei  elemente cheie ale planurilor de management ale ICPDR oferă cei trei piloni de acțiune necesari pentru realizarea Dunării:

o Dunăre mai curată - aceasta înseamnă reducerea poluării din așezări, industrie și agricultură;
o Dunăre mai sănătoasă - aceasta înseamnă protejarea râurilor ca ecosisteme care oferă un mediu de viață animalelor și plantelor acvatice, precum și servicii pentru oameni, cum ar fi apa potabilă și recreerea;
o Dunăre mai sigură - aceasta înseamnă un mediu mai sigur pentru care oamenii să trăiască fără teama de avarii majore cauzate de inundații.

 

INCB

Comitetul internațional pentru controlul stupefiantelor (INCB) este un organism independent, cvasi-judiciar, înființat prin Convenția unică privind stupefiantele din 1961 prin fuzionarea a două organisme: Consiliul permanent pentru stupefiante, creat prin Convenția internațională asupra opiului din 1925; și Organismul de supraveghere a drogurilor, creat prin Convenția din 1931 pentru limitarea fabricării și reglementarea distribuției stupefiantelor. INCB este format din 13 membri, fiecare ales de Consiliul Economic și Social pentru o perioadă de cinci ani. Membrii INCB pot fi realesi. Zece dintre membri sunt aleși dintr-o listă de persoane nominalizate de guverne. Restul de trei membri sunt aleși dintr-o listă de persoane nominalizate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru experiența lor medicală, farmacologică sau farmaceutică. Membrii consiliului vor fi persoane care, prin expertiza, competența, imparțialitatea și dezinteresul lor, vor avea încredere generală. Odată ce au fost aleși, membrii INCB slujesc în mod imparțial în calitatea lor personală, independent de guverne.