Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Apostila

  • APOSTILAREA ACTELOR. Apostila se aplică la Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Începând cu data de 16 martie 2007, pentru Republica Moldova a intrat in vigoare prevederile Convenției de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supra legalizării actelor oficiale străine (Apostila). Convenţia respectivă, permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoaşterea în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenții, precum şi a actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat membru al convenţiei, destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. Informații detaliate: www.apostila.gov.md

  • IMPORTANT: Ambasada nu aplică apostila pe actele eliberate în Republica Moldova.