Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Certificat de cazier judiciar

Serviciul consular primeşte şi transmite în Republica Moldova cererea pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar, solicitantul urmează să se prezinte PERSONAL la Ambasadă cu următoarele acte:

  • Cererea (se completează la Ambasadă);
  • Paşaportul sau buletinul de identitate valabil - în original, insolit de o copie;

Suma totală pentru solicitarea cazierului judiciar constitute 35 Euro.

Precizări:

  • Certificatul de cazier judiciar este eliberat în limba germana şi nu necesită a fi tradus și legalizat.
  • Certificatul va putea fi eliberat în aproximativ 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii.
  • În cazul când autoritățile solicit prezentarea cazierului judiciar cu apostilă, acesta urmează a fi perfectat la Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, cu aplicarea ulterioară a apostilei la Ministerul Justiției.