Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Cetăţenia

REDOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobâdi la cerere, păstrîndu-şi la dorinţă cetăţenia străină.

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei solicitanţii depun la Ambasadă următoarele acte:

 1. autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciuliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 2. adeverinţa de la domiciuliu despre componenţa familiei (Haushaltbestätigung aus dem lokalen Melderegister);
 3. adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 4. actul de identitate;
 5. cazierul judiciar eliberat de către autorităţile competente austriece (după caz, slovace);
 6. patru fotografii mărimea 3,5 x 4,5.

Taxa consulară constituie: 15 euro

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

Cetăţenii Republicii Moldova, stabiliţi cu domiciliul permanent în Republica Austria sau Republica Slovacă, luaţi la evidenţă consulară la Ambasada Republicii Moldova la Viena, care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la secţia consulară a Ambasadei.

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii depun la Ambasadă următoarele acte:

 1. cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, (se completează la Ambasadă). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 2. autobiografia în care se indică datele biografice (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul), de la naştere şi pînă la data depunerii cererii, inclusiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia actuală şi cele precedente, locurile de studii, anii înmatriculării şi absolvirii, locurile de muncă, anii angajării şi concedierii, data plecării în Republica Austria (Republica Slovacă), data şi temeiul primirii permisului de şedere în Republica Austria (Republica Slovacă), data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în Republica Austria, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual);
 3. adeverinţa de la organele locale din Republica Austria despre componenţa familiei, apostilată şi tradusă în limba română (Haushaltbestätigung aus dem lokalen Melderegister);
 4. adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei austriece, sau a altui stat, ori garanţia dobîndirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii), apostilată şi tradusă în limba română;
 5. paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 6. certificatul de naştere al solicitantului;
 7. certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 8. certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 9. certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 10. certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 11. certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 12. declaraţia în scris a copilului în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani privind consimţămîntul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi se certifică de către funcţionarul consular al Ambasadei;
 13. declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţămîntul la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte sau certificatul sau altă dovadă privind decăderea din drepturi părinteşti sau neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova;
 14. acordul ambilor părinţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenţa părinţilor la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 15. 15. copia bonului bancar de plată a taxei consulare (taxa se achită pe contul bancar al Ambasadei - 320 euro (taxa consulară + taxa aferentă);;
 16. trei (3) fotografii de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

Toate documentele se prezintă în original + 3 copii. Toate documentele eliberate de organele competente austriece sau a altui stat, urmează a fi apostilate şi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.

Documentele originale menţionate în p.p. 3-4 vor rămîne la dispoziţia Ambasadei.

Documentele, menţionate în p.p. 7-8, eliberate de organele competente ale altor state începînd cu data de 17 august 2001 pînă în prezent, urmează a fi transcrise la Serviciul Stare Civilă sau prin intermediul Ambasadei.

Documentele eliberate pînă la 17 august 2001, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.