Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Cooperarea cu OSCE

De rând cu alte state post-sovietice, Republica Moldova a aderat la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la 30 ianuarie 1992 in cadrul Consiliului Ministerial de la Praga, iar la 26 februarie a aceluiaşi an a semnat Actul Final de la Helsinki. Din momentul aderării Republica Moldova s-a bucurat de o susţinere permanentă din partea OSCE, în special în contextul reglementării conflictului transnistrean, fiind principalul actor internaţional colectiv, implicat plenar în procesul de soluţionare.

În calitate de mediator in cadrul formatului „5+2”, OSCE este implicat în proces, venind cu idei şi propuneri concrete menite să faciliteze procesul de soluţionare. De asemenea, în conformitate cu deciziile Summit-ului OSCE de la Istanbul, Organizaţia este implicată în procesul de retragere a forţelor militare ruse staţionate pe teritoriul Republicii Moldova ilegal și fără consimţământul statului gazdă. OSCE dispune de un corp de experţi în domeniul politico-militar, economic şi a dimensiunii umane, care oferă asistenţă în special prin intermediul Misiunii OSCE din Moldova sau subdiviziunilor Secretariatului OSCE la Viena.

Misiunea OSCE in Moldova a fost creata la 4 februarie 1993, având un mandat clar focusat asupra facilitării procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Adiţional, Misiunea realizează proiecte in domeniul dezarmării si controlului armamentelor, drepturilor omului şi democratizării, combaterii traficului cu fiinţe umane, libertăţii presei etc. Sediul principal se află la Chişinău, alte două oficii sunt deschise la Tiraspol si Bender. Mandatul Misiunii este extins anual de către Consiliul Permanent (www.osce.org/moldova).

În cadrul reuniunilor la nivelul conducătorilor de stat sau guvern (Summit OSCE) sau reuniunilor Consiliului Ministerial OSCE au fost adoptate mai multe decizii și declaraţii cu privire la Moldova în contextul procesului de reglementare a conflictului transnistrean și retragerii forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Cea mai cunoscută este decizia de la Istanbul cu privire la retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, cunoscută publicului larg sub denumire „Angajamentele de la Istanbul”.  Invocând diferite motive, Federaţia Rusă nu și-a onorat obligaţiunile din nici în ziua de astăzi. Ultima declaraţie cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean în contextul negocierilor în formatul 5+2 a fost adoptată în decembrie 2020 la Tirana, Albania, care prevede soluționarea conflictului transnistrean în baza suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova în hotarele internațional recunoscute cu un statut special pentru regiunea transnistreană. 

Principalele direcţii de cooperare ale Republicii Moldova cu OSCE vizează următoarele aspecte:

  • OSCE, deţinând rolul de mediator, contribuie esenţial la reglementarea conflictului transnistrean, inclusiv prin organizarea procesului de negocieri, elaborarea proiectelor de documente la subiectele politice, militare ş.a. Seful misiunii OSCE, precum si reprezentantul Preşedintelui-in-exercitiu pentru conflicte (de obicei se schimbă anual) reprezintă organizaţia in formatul de negocieri “5+2”.
  • OSCE informează comunitatea internaţională despre evoluţiile în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
  • OSCE asistă la democratizarea societăţii civile moldoveneşti şi dezvoltarea celei din regiunea transnistreană.