Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

CTBTO

Organizaţia pentru Interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBTO)

 

Tratatul de Interzicere Totală a Experienţelor Nucleare (CTBT) a fost adoptat la 10 septembrie 1996 de Adunarea Generală a ONU, fiind deschis spre semnare la 24 septembrie 1996, la sediul ONU din New York. Tratatul prevede crearea, după intrarea sa în vigoare, a Organizaţiei CTBT (CTBTO), având rolul de a aduce la îndeplinire obiectivele acestuia, de a asigura funcţionarea Sistemului Internaţional de Monitorizare, precum şi de a crea un cadru adecvat care să permită cooperarea amplă între statele lumii în acest domeniu. Activitatea CTBTO constă în contribuirea la atingerea obiectivelor Tratatului CTBT prin asigurarea implementării acestuia. Având în vedere câmpul vast de activitate al CTBTO şi necesitatea asigurării operaţionalităţii Organizaţiei în cazul intrării în vigoare a CTBT, în noiembrie 1996 a fost instituită Comisia Preparatorie a CTBTO. Activitatea Comisiei Preparatorii constă în stabilirea unui regim eficient de verificare la nivel global pentru monitorizarea respectării prevederilor CTBT. În anul 2012, activitatea CTBTO a fost marcată de alegerea noului Secretarului Executiv, Lassino Zerbo, pentru mandatul 2013-2017, eveniment ce a avut loc în cadru celei de-a 39-a sesiuni a Comisiei Preparatorii a CTBTO (PrepCom).

(CTBT a fost ratificat de către Republica Moldova la 16 noiembrie 2006 şi a intrat în vigoare la 15.02.2007. Odată cu semnarea CTBT, Republica Moldova a devenit stat membru al Organizaţiei pentru Interzicerea totală a testelor nucleare, care a fost instituită în conformitate cu prevederile art. II al CTBT.