Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Emigrare autorizată

Durata serviciului: 30 minute
Programare obligatorieun solicitant = o programare.

 • Examinarea cererii în termen de 30 zile – 116 euro
 • Examinarea cererii în termen de 45 zile – 102 euro

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Republica Austria sau Republica Slovacă şi care doresc să se stabilească definitiv în aceste state, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Republica Austria sau Republica Slovacă nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta câștigată în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Pentru examinarea cererii de emigrare autorizată solicitantul va prezenta:
 • cererea-chestionar (se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant)
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în orginal şi 2 fotocopii
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire în orginal şi 2 fotocopii (se retrage)
 • permisul de şedere permanentă în Republica Austria sau Republica Slovacă (tradus în limba română) în orginal şi 2 fotocopii
 • certificatul de naştere în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori, întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (în vîrstă de pînă la 18 ani) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de căsătorie întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de divorţ întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei divorţaţi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ) în orginal şi 2 fotocopii;
 • consimţămîntul autentificat notarial sau la Ambasadă al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru domiciliere permanentă în străinătate a solicitantului împreună cu copilul minor, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărârea instanţei de judecată privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi în orginal şi 2 fotocopii;
 • 2 poze mărime 35 x 45 mm
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: numerar la bancă sau oficiul poștal SAU prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.