Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Extrase / Duplicate

Durata serviciului: 15 minute
Programare obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent mai multe acte de stare civilă pe numele său va înregistra o programare

Extras de pe actul de stare civilă ,(naștere, de căsătorie, de deces), duplicat al certificatului de stare civilă
  • în termen de 30 zile - 37 euro
  • în termen de 45 zile - 26 euro
Serviciul de eliberare a certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă face parte din categoria serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă care au drept scop confirmarea înregistrării actului de stare civilă și care influenţează apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi caracterizează statutul de drept al faptului de stare civilă respectiv. Acestea se eliberează pentru utilizare permanentă.
Pentru solicitarea actelor indicate în această rubrică solicitantul va prezenta:
  • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară).
  • certificat moldovenesc anterior de naștere, căsătorie, divorț, deces, după caz (2 fotocopii)
  • dovada împuternicirii reprezentării (procura, în cazul depunerii actelor prin reprezentant).
  • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite ambasadei.
  • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau la bancă SAU prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar.
  • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate Republica Moldova
  • Actele indicate în această rubrica se pot perfecta în timp redus (de la cîteva ore la cîteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului, rudelor de gradul I-II ale acestuia sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.