Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Informaţie pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în Republica Slovacia vizînd expirarea termenului de şedere

Publicat:Wed, 27/05/2020 - 16:52

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Slovacia anunța despre modificarea legislației naționale privind aflarea în țara a cetățenilor străini.

(1) Reședința temporară, reședința permanentă sau șederea tolerată, a cărei valabilitate ar fi expirat în timpul situației de criză sau a cărei valabilitate ar expira în termen de o lună de la declararea situației de criză, se consideră valabilă pentru următoarele două luni după data revocării situației de criză.

(2) Cetățean al unei țări terțe care a intrat legal pe teritoriul Republicii Slovace pe baza unei vize valabile Schengen sau a unei vize naționale valabile sau în cadrul regimului liberalizat de viză, are dreptul să rămână în Republica Slovacă pentru o lună după revocarea situației de criză.

(3) Un cetățean al unei țări terțe care rămâne în afara teritoriului Republicii Slovace în timpul situației de criză și, prin urmare, nu a depus cererea de reînnoire a reședinței temporare sau a reședinței permanente pentru o perioadă nelimitată la departamentul de poliție externă din Republica Slovacă, poate depune cererea la Ambasada sau Consulatul General slovac, odată ce vor fi reluate activitățile în mod standard. Informații suplimentare vor fi furnizate de către Ambasada sau Consulatul General slovac respective solicitantului individual.