Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

La UNIDO au fost iniţiate discuţii cu RoAid pentru susţinerea Programului-cadru de ţară destinat Republicii Moldova

Publicat:Thu, 12/09/2019 - 10:57

Viena, 11.09.2019 - Misiunea permanentă a Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU şi Organizaţiile Internaţionale de la Viena a participat la o masă rotundă împreună cu Agenția Română pentru Dezvoltare Internațională (RoAid) organizată în contextul Programului-cadru de ţară al UNIDO pentru dezvoltarea industrială a Republicii Moldova.

Programul pentru perioada 2019-2023 a fost semnat în decembrie anul trecut şi are drept scop să consolideze eforturile de creștere durabilă și incluzivă prin activități dedicate în mai multe domenii tematice: sporirea competitivităţii industriale; accesul la pieţe; inovarea și promovarea investițiilor; angajarea în sfera de producere în comunitățile rurale și dezvoltarea antreprenoriatului; gestionarea durabilă a energiei și a mediului.

Managerii de proiect din cadrul UNIDO au prezentat subiecte și domenii prioritare pentru implicarea în Republica Moldova. Ambele părți au convenit să dezvolte dialogul şi ideile concrete pentru promovarea și modernizarea dezvoltării industriale inclusive și durabile în Republica Moldova.