Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Oficiul ONU

Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă (UNODC)

 

UNODC a fost creat în forma sa actuală în octombrie 2002, având responsabilitatea implementării programelor ONU în domeniul controlului drogurilor şi al prevenirii criminalităţii într-o manieră integrată. Astfel, UNODC îndeplineşte atribuţii de Secretariat pentru două Comisii funcţionale ale ECOSOC ale căror sesiuni ordinare au loc anual, în luna martie şi respectiv aprilie:

Comisia Naţiunilor Unite privind Stupefiantele (Commission on Narcotic Drugs(CND)) - a fost creată în 1946 şi este principalul organism inter­guvernamental de luare a deciziilor în ceea ce priveşte controlul internaţional al drogurilor. Este constituită din 53 de state.

Comisia Naţiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalităţii şi Justiţia Penală (UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)) -  creată în 1992 pentru consolidarea activităţii Naţiunilor Unite în acest domeniu. Această comisie a fost precedată de un Comitet pentru Prevenirea Criminalităţii şi Control constituit în 1972. Este formată din 40 de state.

De asemenea, UNODC asigură Secretariatul a două conferinţe ale statelor părţi, ale căror sesiuni ordinare au loc odată la doi ani, în mod alternativ:

  • Conferinţa Statelor Părţi la Convenţia ONU împotriva criminalităţii organizate transnaţionale (UNTOC)
  • Conferinţa Statelor Părţi la Convenţia ONU împotriva corupţiei (UNCAC)

Pe parcursul anului 2012, subiectul predominant pe agenda UNODC l-au constituit consultările privind viitorul Mecanism de Revizuire al UNTOC (MR) şi Protocoalelor adiţionale. Proiectul pilot de elaborare a principiilor de activitate ale Mecanismului de Revizuire a demarat mai mult de doi ani, cu implicarea unui grup de state membre şi a Direcţiilor specializate din cadrul UNODC. Drept model a fost luat Mecanismul de Revizuire a implementării Convenţiei ONU privind lupta cu Corupţia (UNCAC) şi urma să includă un proces complex de revizuire a implementării de către statele membre a Convenţiei şi Protocoalelor adiţionale, având drept scop identificarea lacunelor şi dificultăţilor întâmpinate de către statele parte în îndeplinirea obligaţiilor asumate, precum şi formularea recomandărilor de rigoare pentru eficientizarea procesului de implementare. Eşecul consultărilor pe marginea lansării acestui Mecanism a fost constatat şi la lucrările Conferinţei Generale UNTOC, ce s-a desfășurat la Viena în perioada 15-19 octombrie 2012. Reuniunea a abordat şi implementarea Convenţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane; a Protocolului împotriva producerii ilicite a armelor de foc, precum şi Protocolului contra răpirii emigranţilor pe calea solului, a aerului şi apei.