Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Oficiul ONU în Viena

UNOV

Biroul Națiunilor Unite din Viena (UNOV) a fost înființat la 1 ianuarie 1980 după New York și Geneva (și înainte de Nairobi) ca al treilea sediu oficial al Națiunilor Unite. În această calitate, îndeplinește sarcini de reprezentare și legătură la și cu misiunile permanente la Națiunile Unite în Viena, guvernul țării gazdă și organizațiile interguvernamentale și neguvernamentale din Viena.
UNOV administrează și implementează programul Națiunilor Unite pentru utilizările pașnice ale spațiului cosmic și oferă organizațiilor din Centrul Internațional din Viena servicii generale precum servicii de conferințe, servicii de informare, servicii de pază și securitate, servicii de achiziții și servicii generale de asistență.
UNOV este în strânsă asociere cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). În plus față de serviciile generale enumerate mai sus, un departament de gestionare comună sprijină cele două organizații cu servicii de gestionare a resurselor financiare și de gestionare a personalului, precum și servicii de tehnologie informațională și comunicații.