Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Organizaţia ONU pentru Dezvoltare Industrială

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO)

 

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială a fost creată la 1 ianuarie 1967, ca organ central de coordonare a activităţilor industriale în cadrul sistemului Naţiunilor Unite. Din 1985 aceasta a devenit o instituţie specializată a ONU, printre obiectivele căreia se enumeră promovarea dezvoltării industriale durabile în ţările în curs de dezvoltare, promovarea industriei nepoluante, dezvoltarea PPP-urilor în scopul obţinerii producţiei industriale competitive. Structura ONUDI cuprinde două organe principale de decizie şi Secretariatul. Organul suprem de decizie al ONUDI este Conferinţa Generală, care întruneşte, o data la doi ani, toate Statele Membre. Al doilea organ de decizie este Consiliul Dezvoltării Industriale, compus din 53 de membri, care evaluează modul de implementare a programelor şi bugetului.

Eficienţa programelor derulate de UNIDO depinde de identificarea corectă a provocărilor de ordin economic, social şi în domeniul protecţiei mediului cu care se confruntă statele: creşterea nivelului sărăciei (30% din numărul populaţiei); creşterea gradului de inegalitate socială; procentajul mic al producerii/utilizării energiei „verzi”; problemele cu managementul deşeurilor şi cel al apelor; precum şi nivelul scăzut de diversificare a industriei. Soluţiile oferite de către organizaţie pentru viitor vizează: a) implementarea proiectelor, şi b) acordarea asistenţei la capitolul dezvoltării cadrului legislativ adecvat pentru stimularea economiei. De asemenea, în vederea extinderii prezenţei UNIDO în teritoriu, a fost decisă deschiderea, în 2013-2014, a Oficiilor organizaţiei în Armenia, Belarusi şi Kazahstan. Totodată, revizuirea activităţii organizaţiei implică şi selectarea programelor prioritare pentru finanţare, astfel în prezent acestea vizând domeniul eficienţei energetice şi a inovaţiilor, precum şi promovarea comerţului.

Până în prezent, ţara noastră a beneficiat de proiecte în domenii prioritare, precum – Cleaner Production Programme (finanţator Guvernul Austriei) şi Reducing Greenhause Gas Emissions through improved energy efficciency in the industrial sector in Moldova (finanţator Fondul Global de Mediu şi UNIDO).