Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Relaţii comercial-economice

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Republica Slovacă pentru 2016 a înregistrat suma de 25.19 mil. USD. Soldul balanţei comerciale negativ pentru Republica Moldova a înregistrat -11,42 mil. USD. În semestru I 2017 comerţul bilateral MD-SK a constituit 14.48 mil. USD.
 
Începând cu 2014 Republica Moldova a fost inclusă, pe o durată de 5 ani, pe lista primelor trei ţări care vor beneficia de asistenţă pentru dezvoltare, RM fiind unica ţară din Europa, selectată pentru o asemenea asistenţă din partea Slovaciei. Pe parcursul ultimilor 5 ani din Fondul de Asistenţă pentru Dezvoltare au fost alocate peste 2.5 mln Euro, ceea ce reprezintă un suport real pentru continuarea reformelor interne de modernizare a ţării noastre. În 2015 guvernul slovac a acordat adiţional 800 mii Euro pentru proiectele bilaterale în domeniul de asistenţă pentru RM, ceea ce a constituit o majorare cu 60% a volumului de asistenţă comparativ cu anul 2014, dintre care 600 mii euro pentru proiectele ce ţin de buna guvernare şi aprovizionarea cu apă, şi un proiect special în mărime de 200 mii euro, pentru asigurarea cu apă şi condiţii sanitare a şcolilor din raioanele Leova şi Căuşeni.