Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Relaţii politico-diplomatice

Republica Federală Cehă şi Slovacă a recunoscut independenţa Republicii Moldova la 13 februarie 1992. Conform deciziei Parlamentului Republicii Federale Cehe şi Slovace din 25 noiembrie 1992, este adoptat actul constituţional privind separarea Republicii Federative în două state independente, măsură ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993, odată cu proclamarea independenţei statale a Republicii Slovace. Republica Moldova a recunoscut independenţa Republicii Slovace la 1 ianuarie 1993.

 

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 16 februarie 1993.