Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

 

1. Autentificarea procurii: euro
  a) în numele persoanei fizice; 35
  b) în numele persoanei juridice; 65
2. Autentificarea testamentului; 35
3. Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj; 105
4.  Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale; 55 (pentru fiecare lună)
5. Legalizarea semnăturilor de pe documente; 15
6. Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele; 3 (pentru o pagină)
7. Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele; 15 (pentru o pagină)
8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:  
  a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc; 25
  b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie 15
  c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului. 20
 9. Primirea documentelor la păstrare; 20 (pentru fiecare lună)
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau oficiul consular respectiv; 15
11. Întocmirea protestelor de mare;  35
12.  Asigurarea probelor; 55
13.  Alte acte notariale. 55