Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Republica Austria sau Republica Slovacă - gratuit .
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrat în Republica Austria sau Republica Slovacă – 15 euro.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în Republica Austria sau Republica Slovacă - 15 euro.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în Republica Austria sau Republica Slovacă: - gratuit.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Republicii Austria și Republicii Slovace (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă italian autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
 • Certificatul de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, deces)emis de autoritățile ausriece în original, apostilat la subdiviziunea competentă austriacă Magistrat și tradus în limba română, cu aplicarea apostilei pe traducerea efectuată.
 • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
 • Nu necesită supralegalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele de stare civilă eliberate de organele competente din Republica Slovacă.
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare ambasada întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească Republica Austria sau Republica Slovacă în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: numerar la bancă sau oficiul poștal SAU prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.