Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Vize

CERINŢE PENTRU ACORDAREA VIZELOR

Cetăţenii tuturor tipurilor de paşapoarte următoarelor state nu au nevoie de vize pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de şedere pînă la 90 de zile pe parcursul a 6 luni de la momentul primei intrări: 

 • Statele Membre ale Uniunii Europene - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria;
 • Canada, Japonia, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Norvegia, SUA; Principatului Andorra, Principatului Monaco, Principatului Liechtenstein, Statului Israel, Sfântului Scaun, San Marino,
 • Statele Membre ale CSI - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Georgia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan.
 • Titularii paşapoartelor ONU Laissez-Passer eliberate de către ONU şi agenţiile sale specializate, nu au nevoie de vize pentru Republica Moldova. 

Titularii paşapoartelor diplomatice, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de şedere pînă la 90 de zile timp de 6 luni:

 • Albania, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, Vietnam. 

Titularii paşapoartelor de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de şedere pînă la 90 de zile timp de 6 luni:

 • China, Iran, Turkmenistan 

Nu au nevoie de vize pentru a intra în Republica Moldova, cetăţenii Turkmenistanului care se încadrează în următoarele categorii de persoane:

 • membrii echipajelor aeronavelor aviaţiei civile, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale şi având inscripţia necesară în declaraţia generală (misiunea aeriană);
 • membrii echipajelor navelor maritime şi fluviale, titulari ai paşapoartelor valabile de marinar şi având inscripţia necesară în registrul de bord sau extrasul din acesta; 

Cetăţenii străini care nu sînt indicaţi mai sus pot intra pe teritoriul Republicii Moldova în baza unei vize valabile. Lista statelor ai căror cetăţeni necesită invitaţii pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova (Anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011

LOCUL ELIBERĂRII VIZEI

Vizele pot fi obţinute în exclusivitate la Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova în străinătate.

Începînd cu 01 martie 2008, eliberarea vizelor de către oficiul consular de la punctul de trecere a frontierei de stat la Aeroportul Internaţional Chişinău nu este posibilă. 

TIPURI DE VIZĂ ŞI DOCUMENTE NECESARE

Tipurile de viză

Viza poate fi eliberată pentru o singură călătorie (intrare) sau pentru călătorii multiple. Viza nu poate fi eliberată unui grup de persoane. Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova peste hotare, în funcţie de scopurile solicitanţilor de viză, eliberează următoarele tipuri de viză: 

 • Viza de tip „A” (Viza de tranzit aeroportuar) - permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de intrare în Republica Moldova.
 • Viza de tip „B” (Viza de tranzit) - se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
 • Viza de tip „C” (Viza de scurtă şedere) - se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte  90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:
 • misiune - străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;
 • vizită - străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;
 • afaceri - străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;
 • transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova - în condiţiile justificării prezenţei în Republica Moldova.
 • Viza de tip „D” (Viza de lungă şedere) - se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare sau religioase, activităţi diplomatice şi de serviciu, tratament medical. 

Condiţiile de solicitare a vizei

Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil cel puţin 3 luni de la data intrării, în care să poată fi aplicată viza; de documente care să justifice scopul călătoriei, precum şi de dovada existenţei mijloacelor de întreţinere pe timpul şederii în Republica Moldova şi al părăsirii teritoriului Republicii Moldova. Funcţionarul consular care perfectează viza poate solicita documente adiţionale. 

VALABILITATEA VIZEI ŞI DURATA ŞEDERII

Valabilitatea oricărei vize nu poate depăşi un an. Durata şederii pe teritoriul Republicii Moldova în baza unei vize nu poate depăşi 90 de zile timp de 6 luni.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru o singură călătorie poate intra o singură dată pe teritoriul Republicii Moldova, şedea în ţară pe perioada indicată în viză, şi apoi să părăsească Republica Moldova.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru călătorie dublă poate intra de două ori pe teritoriul Republicii Moldova, şedea în ţară de fiecare dată pe perioada indicată în viză, părăsind apoi Republica Moldova.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru călătorii multiple poate intra de mai multe ori pe perioada valabilităţii vizei, şedea în ţară de fiecare dată nu mai mult de 90 zile, părăsind apoi Republica Moldova.

Dacă viza nu a fost utilizată în perioada valabilităţii, aceasta nu se supune prelungirii. În asemenea cazuri taxele consulare nu sunt returnate şi se obţine o nouă viză. 

VIZE PENTRU COPIII MINORI

Copiii cetăţeni străini care nu au atins vîrsta de 16 ani, pot călători în Republica Moldova: 

cu paşaport propriu:

 • solicitarea de viză urmează a fi completată şi prezentată de către persoana care însoţeşte copilul;
 • în paşaportul copilului urmează să fie indicat de către organele competente numele părinţilor sau altor persoane care au dreptul de a însoţi copilul; în cazul lipsei unor astfel de inscripţii, urmează a fi prezentat certificatul de naştere a copilului cu indicarea numelui părinţilor şi consimţămîntul (acordul) notarial al celuilalt părinte sau procura notarială din numele ambilor părinţi în cazul dacă copilul este însoţit de către o altă persoană.
 • în viza eliberată va fi indicat numele persoanei sau persoanelor care vor însoţi minorul. 

fiind inclus în paşaportul unuia din părinţi (reprezentant legal):

 • numele copilului urmează a fi indicat obligatoriu în solicitarea de viză a persoanei care însoţeşte copilul;
 • în paşaportul solicitantului urmează să fie introdus de către organele competente numele copilului;
 • în cazul în care copilul deţine cetăţenia dublă (a Republicii Moldova şi a unui alt stat) Ambasada va solicita suplimentar prezentarea originalului certificatului de naştere a copilului cu indicarea numelui părinţilor şi consimţămîntul (acordul) notarial al celuilalt părinte sau procura notarială din numele ambilor părinţi în cazul dacă copilul este însoţit de către o altă persoană. 

Copiii care nu au împlinit vîrsta de 16 ani sînt scutiţi de taxa consulară pentru viză, precum şi de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova. 

TAXELE PENTRU VIZE

Taxa consulară pentru viză depinde de tipul vizei. Taxa se percepe în conformitate cu Legea RM nr. 242 din 24.09.2010 privind taxele consulare. 

Nr. Tipul de viză Taxa (euro)

1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20

2. Tip B - viză de tranzit 40

3. Tip C - viză de scurtă şedere 60

4. Tip D - viză de lungă şedere 80 

Se acordă vize gratuite:

 • funcţionarilor organizaţiilor internaţionale la care a aderat Republica Moldova, precum şi membrilor familiilor acestora;
 • copiilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • membrilor misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi membrilor familiilor acestora (în baza condiţiilor de reciprocitate);
 • membrilor delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi altor persoane invitate oficial, precum şi membrilor familiilor acestora;
 • consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii până la 18 ani);
 • persoanelor originare din Republica Moldova;
 • titularilor paşapoartelor diplomatice. 

PRELUNGIREA VIZEI

Prelungirea vizelor este de competenţa Biroului Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu excepţia prelungirii vizei diplomatice.

Vizele diplomatice pot fi prelungite de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

Cetăţenii străini care doresc să domicilieze în Republica Moldova mai mult de 90 zile trebuie să obţină adeverinţa de imigrant de la Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. 

OBLIGAŢIUNI SPECIALE

Următoarele persoane, care se bucură de privilegii şi imunităţi diplomatice urmează să se acrediteze la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova: 

 • Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora;
 • personalul misiunilor permanente şi reprezentantelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora;
 • reprezentanţilor mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova; 

Sînt scutiţi de orice fel de înregistrare următoarele persoane: 

 • Cetăţenii străini sînt obligaţi să respecte legile şi regulamentele Republicii Moldova privind statutul cetăţenilor străini în Republica Moldova.