Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Cazier judiciar

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

  • cazierul judiciar se emite în circa 20 zile calendaristice - 20 euro
La ambasadă poate fi solicitat cazierul judiciar
Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane.
Pentru solicitarea actelor indicate în această rubrică solicitantul va prezenta:
  • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară)).
  • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
  • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar emis de Republica Moldova.
  • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba germană, română sau engleză, la solicitare.
  • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
  • cazierul se emite de ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
  • cazierul judiciar eliberat de consulat nu necesită legalizare și poate fi prezentat în dosarul de dobândire a cetățeniei austriece, fiind acceptat în această procedură.
  • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
  • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: numerar la bancă sau oficiul poștal SAU prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.