Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Titlu de călătorie

Durata serviciului: 15 minute
Pentru acest serviciu programarea nu este obligatorie: persoana se poate prezenta fără programare, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 08:30 – 12.30 / 14:00 – 17:00.

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării
Ambasada eliberează titlu de călătorie (pașaport alb) cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport.
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ permis de ședere
  ✔ orice alt document cu fotografie
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • În baza titlului de călătorie se poate deplasa din Republica Austria sau Republica Slovacă în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul.
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la consulat a unui părinte, fără prezența minorului, cu prezentarea actelor părintelui și actelor și fotografiilor minorului.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar sau card la bancă sau oficiul poștal SAU prin virament bancar.
 • titlul de călătorie poate fi solicitat și prin poștă. Pentru informații detaliate la acest subiect recomandăm să se consulte rubrica Servicii consulare prin poștă.