Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Certificat privind starea civilă

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
  • în termen de 30 zile - 46 euro .
  • în termen de 45 zile - 39 euro.
Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetățean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorțat sau văduv).
Pentru solicitarea actului indicat în această rubrică cetățeanul Republicii Moldova va prezenta:
  • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și 2 fotocopii al cetățeanului moldovean;
  • certificat de căsătorie/divorț moldovenesc eliberat pe numele solicitantului sau certificat de deces moldovenesc al soț/soției, după caz (2 fotocopii);
  • Dovada împuternicirii reprezentării (procura, în cazul depunerii actelor prin reprezentant). .
  • Pentru solicitarea actului este necesară prezența la ambasadă a cetățeanului Republicii Moldova.
  • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite ambasadei.
  • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la bancă sau oficiul poștal SAU prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar.
  • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare.
  • Actul indicat în această rubrică se poate perfecta în timp redus (de la câteva ore la câteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.